เมื่อทำเยลลี่ ให้เทเยลลี่ที่กำลังร้อนลงไปในพิมพ์ที่วางอยู่ในน้ำเย็น เยลลี่จะแข็งตัวได้รูปเร็วขึ้น