วิธีคิดกับชีวิตจริง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนทำงาน-ปัญญาชนทั้งหลายล้วนเป็นคนฉลาดคิดด้วยกันทั้งนั้น แต่ผลของการติดต่างหากที่ย่อมแตกต่างกัน
- บางคนฉลาดคิด คิดเร็ว แต่ไม่มีคุณประโยชน์
- บางคนฉลาดคิด แม้คิดช้าแต่ก็มีคุณประโยชน์
คิดเร็วหรือคิดช้า จึงไม่ใช่เรื่องที่เราควรไปเน้นความสำคัญกันมากนัก ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าต้องคิดให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเอง แก่องค์กร และแก่สังคมประเทศชาติ  จึงจะถูกต้องและสมควรยิ่งกว่า
แต่การคิดให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว ก็อาจจะสัมฤทธิ์ผลได้มากหรือน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีคิด และความสามารถในการคิด ซึ่งในชีวิตจริงนั้นย่อมจะฝึกฝนปฏิบัติให้ช่ำชองขึ้นได้โดยยาก

1) คนที่คิดโดยใช้สมองแต่เพียงซีกขวา
โดยที่สมองซีกขวาจะควบคุมการรับรู้ทางด้านอารมณ์ มีความอ่อนไหว เมตตา เห็นใจ โกรธ ฉุนเฉียว รวมทั้งมีสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ ที่ยากแก่การอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน
บุคคลเหล่านี้จึงทำอะไรตามอารมณ์ อาจเป็นได้ทั้งคนใจอ่อน คนใจบุญ คนที่มีความเที่ยงธรรม คนก้าวร้าว คนที่ซึมเศร้า คนเจ้าอารมณ์ คนกลับกลอก คนหูเบา ไม่มีหลักการ ไม่น่าเชื่อถือ

2) คนที่คิดโดยใช้สมองแต่เพียงซีกซ้าย
โดยที่สมองซีกซ้ายจะควบคุมการคิดแบบที่เป็นเหตุ -  เป็นผล เป็นตรรกะ เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
บุคคลเหล่านี้จึงอยู่กับระเบียบ วินัยและความเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และมีการตัดสินใจที่ดี

3) คนที่คิดโดยใช้สมองทั้ง 2 ข้าง
การคิดโดยใช้สมองทั้ง 2 ข้าง เปรียบได้กับการเดินของมนุษย์ที่จะต้องมีขาใด - ขาหนึ่งก้าวนำไปก่อน แล้วอีกขาหนึ่งจึงเดินตาม และที่สำคัญก็ควรจะรับรู้ - เข้าใจ - ประยุกต์ได้ถูกต้องด้วยว่า ในเวลาใด - ในสถานการณ์ใด ควรจะก้าวเท้าใดออกไปก่อน
สมองของคนเราก็เช่นเดียวกันที่เราจะต้องทำการฝึกที่จะรับรู้เรื่องใดๆเข้า สู่สมองซีกใดซีกหนึ่งให้ถูกต้อง - ถูกช่องทางเสียก่อน แล้วจึงฝึกให้สมองอีกซีกที่เหลืออยู่นั้นคิดตามไปด้วย เพียงแค่นี้ก็ถือได้ว่า “คิดเป็น” แล้ว แต่จะฉลาดคิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการคิดนั้นจะเป็น “คุณ” แก่ใครๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การคิด

หมายเลขบันทึก: 47948, เขียน: 03 Sep 2006 @ 11:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)