เทคนิคการนวดคลายเครียด

        หลักการนวดที่ถูกวิธี

        1. การกดให้ใช้ปลายนิ้วที่ถนัด ได้แก่ นิ้วหัวแม่มือ  นิ้วชี้หรือนิ้วกลาง

        2. ในที่นี้การนวดจะใช้การกดและการปล่อยเป็นส่วนใหญ่  โดยใช้เวลากดแต่ละครั้งประมาณ 10 วินาทีและใช้เวลาที่ปล่อยนานกว่าเวลาที่กด

        3. การกดให้ค่อยๆเพิ่มแรงทีละน้อยและเวลาปล่อยให้ค่อยๆปล่อย

        4. แต่ละจุดควรนวดซำประมาณ 3-5 ครั้ง

       จุดที่นวดมีดังนี้

        1. จุดกลางระหว่างคิ้ว ใช้ปลายนิ้วหรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง

        2. จุดใต้หัวคิ้ว ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง

        3. จุดขอบกระดูกท้ายทอย จุดกลางใช้นิ้วหัวแม่มือกด 3-5 ครั้งจุดสองจุดด้านหลัง ใช้วิธีประสานมือบริเวณท้านทอย แล้วใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดจุดสองจุดพร้อมๆ กัน 3-5 ครั้ง

  4. บริเวณต้นคอ ประสานมือบริเวณท้ายทอยใช้นิ้วแม่มือทั้งสองข้างกดตามแนวสองข้างของกระดูกต้นคอ โดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณบ่า 3-5 ครั้ง