เวลาทำไอศกรีมต้องใส่เกลือที่น้ำแข็ง เพื่อให้เกิดความเย็นถึง 15 องศาเซลเซียส จะทำให้ส่วนผสมของไอศกรีมแข็ง