ไส้แซนด์วิช 1 ถ้วย ใช้ใส่เป็นไส้ขนมปัง เพื่อทำเป็นแซนด์วิชได้ 6 อัน