ขนมคุกกี้เมื่ออบสุกแล้ว เมื่อเอาออกจากเตาอบ ควรแซะออกทันที ถ้าทิ้งไว้ให้เย็น ขนมมักจะกรอบติดถาด ทำให้แซะยาก