ไขมันที่ใช้ทาพิมพ์ ควรใช้ไขมันถั่ว เพราะมีรสจืดทำให้ขนมไม่เสียรสและล่อนออกได้ง่าย