เนื้อสด ถ้าต้องการเก็บไว้ที่รับประทานนานวัน ให้เอาเนื้อวางตรงกลางของกระดาษตะกั่ว แล้วห่อให้เนื้ออยู่ข้างใน เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปไข่ พยายามให้กระดาษตะกั่วปิดให้มิด แล้วเขียนบอกน้ำหนัก วันที่เก็บในห่อ ก่อนนำเข้าเก็บในช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น