บทความการศึกษา

สุจิตรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู-อาจารย์หญิงได้เฮนุ่งกางเกง 3 แบบ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้บริหารหญิงจากหน่วยงานทั้ง 5 แท่ง ในสังกัด ศธ.มาหารือเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการหญิงนุ่งกางเกงมาทำงานได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี โดยได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ รูปแบบในการแต่งกายชุดกางเกงจะมี 3 แบบ คือ 1. ชุดตรวจการหรือที่เรียกว่าชุดซาฟารี
2. สูทแขนยาว และ 3. สูทแขนสั้น ซึ่งแบบที่ 2 และ 3 จะต้องเป็นชุด 3 ชิ้นโดยเสื้อและกางเกงจะต้องเป็นผ้าเนื้อเดียวกัน ส่วนสีที่กำหนดให้ใช้คือ สีเทา สีดำ สีน้ำตาล สีกรมท่า และสีกากี ทั้งนี้ ห้ามใช้ผ้ายืดหรือยีน นอกจากนี้ได้มีการกำหนดรองเท้า เพื่อความสุภาพ โดยให้สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าสาน ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าว จะครอบคลุมข้าราชการหญิงทั้ง 3 กลุ่มคือ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดยสามารถแต่งกายด้วยชุดกางเกงได้ทุกวัน รวมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รองปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตถึงการแต่งกายของข้าราชการหญิง ศธ.ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีการแต่งกายด้วยชุดกระโปรงที่เป็นผ้ายืด รัดรูป และกระโปรงสั้นเหนือเข่า บางรายยังผ่าสูง ซึ่งดูแล้วไม่ สุภาพเท่าที่ควร จึงเห็นว่าเมื่อมีการออกหนังสือเวียนอนุญาต ให้แต่งกายด้วยกางเกงมาทำงานได้แล้ว น่าจะขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดกระโปรงให้มีระเบียบและสุภาพมากขึ้น ซึ่งตนจะนำแนวปฏิบัติและข้อสังเกตดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงในวันที่ 25 ก.ย.นี้ หากได้รับความเห็นชอบ ก็จะออกหนังสือเวียน เพื่ออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด ศธ.แต่งกายด้วยชุดกางเกงมาทำงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SUJITTRA.Iความเห็น (0)