ประชุมสัมมนาตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2554

วันนี้  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตัวแทนศูนย์สอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ที่ ห้องประชุมศรีพญาไท  โรงเรียนพญาไท  เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์สอบให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดสอบของสนามสอบ  เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายได้ถูกต้องตามระเบียบการสอบ ของ สทศ.เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรมและได้มาตรฐาน สำหรับ ครูอ้อยเป็นตัวแทนศูนย์สอบ สนามที่ 4.3  ขณะนี้กำลังดู วีซีดีการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ  ของ สทศ.ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.niets.or.th และครูอ้อยจะรายงานในอันดับต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (2)

ครูไทย ทำได้ทุกเรื่อง  ไม่ได้เกี่ยว แต่ คิดว่าเกี่ยว ทำให้เกี่ยวก็ยังได้ นะครูไทย ใจงาม

อ่านข้อมูลครบถ้วนแล้ว นี่ครูอ้อยเป็นผู้ตรวจนะ  ไม่ใช่จับผิด