เศรษฐกิจพอเพียง…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

ชายขอบ
เป็นการท้าทายข้อสมมติ (assumption) ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแบบดั้งเดิมที่เชื่อว่า มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด (unlimited wants) และเชื่อว่าบุคคลมักทำการโดยมีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic rationality)

     "…เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่อยู่ที่พรมแดนความรู้ของเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่พยายามแหวกวงออกไปจากขอบเขตทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม..." อ่านต่อที่ เศรษฐกิจพอเพียง…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนไว้ที่ เครือข่ายสยามเสวนา ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#explicit#k.ในเอกสาร#knowledgeเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 47913, เขียน: 03 Sep 2006 @ 05:44 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)