เศรษฐกิจพอเพียง…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

  ติดต่อ

  เป็นการท้าทายข้อสมมติ (assumption) ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแบบดั้งเดิมที่เชื่อว่า มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด (unlimited wants) และเชื่อว่าบุคคลมักทำการโดยมีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic rationality)  

     "…เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่อยู่ที่พรมแดนความรู้ของเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่พยายามแหวกวงออกไปจากขอบเขตทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม..." อ่านต่อที่ เศรษฐกิจพอเพียง…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนไว้ที่ เครือข่ายสยามเสวนา ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 47913, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #explicit#k.ในเอกสาร#knowledgeเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)