การสกัดความคิดผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นนี้ เราใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะดูเหมือนเป็นปัญหาของนักวิจัยหน้าใหม่กันแทบทุกคน โดยการแลกเปลี่ยนครั้งเราได้ให้นักวิจัยผู้ปฏิบัติจริงเล่าให้ฟังในมุมมองของตน และจากนั้นทางกลุ่มก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       คนทำวิจัยมักจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยกัน และมองว่าเป็นเรื่องยาก และมองว่าการทำ work shop คนเข้าไปเรียนมักจะไม่เข้าใจ เรียนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกลุ่มจึงมองว่าเราจะมีกระบวนการต่อการแก้ไขประเด็นนี้อย่างไร จึงมาช่วยกันขบคิด

       อ.หมอลัดดา เสนอแนวคิดถึงหนทางแก้ไขว่าให้จับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจับมือกันทำกับผู้มีประสบการณ์  ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและเรียนรู้จากของจริง หรืออาจใช้ระบบ counsultation เกิดการเรียนรู้จากการทำ workshop ร่วมกันก่อนแล้วจากนั้นนักวิจัยหน้าใหม่จะทราบว่าตนเองนั้นขาดความรู้ประเด็นอะไรบ้าง แล้วค่อยมาวิเคราะห์อยากรู้อยากทราบอะไรเพิ่มเติมแล้วค่อยเข้าร่วม work shop เสริมความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยต่อไป จากประเด็นนี้ก็มีการต่อยอดความคิดเสนอแลกเปลี่ยนกันนานสมควร

      จากนั้นทางคุณกิจหรือนักวิจัย R2R ของศิริราชเล่าเสริมว่า ประสบการณ์ของตนเองนั้นจะเน้น Learning by doing เรียนรู้ไปควบคู่กับการปฏิบัติ อาศัยการเรียนรู้ผ่านเพื่อน ท่อง web เอง และเข้าร่วม on the job training เสริมความรู้

บทสรุปสำหรับ "ไม่รู้ระเบียบวิธีวิจัยจะทำอย่างไร" สำหรับกลุ่มนี้มองว่า การทำ work shop ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ หากแต่อยากมุ่งเน้นที่กลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ค่อยเสริมความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิจัย อาจผ่านการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วม work shop ด้วยก็ได้...