• การถ่ายทอดสดระหว่างคู่ของเยอรมันกับไอแลนด์
  • แล้วก็ได้สนทนากับน้องติ๋งระหว่างอยู่เวรดึก วิ่งไปมาระหว่างคนไข้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สงสัยงานคงไม่ยุ่งเพราะมีนอนรอคลอดอยู่แค่เตียงเดียวเอง
  • ได้ชวนทำบล๊อกด้วยนะครับ

 Zeus