การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disabled student service)

สวัสดีค่ะ.... เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549 ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อยากจะให้ผู้ที่สนใจได้ทราบว่า ....... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการในระดับอุดมศึกษา และได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  ดังนี้

วิสัยทัศน์   :  จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึงถึง ความเท่าเทียมกันและคุณภาพในการรับเข้าศึกษา โดยให้การช่วยเหลือให้นักศึกษาได้อย่างราบรื่น เต็มตามศักยภาพและมีงานทำ

ยุทธศาสตร์  :  สร้างโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ  พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ

          หากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดโควต้ารับนิสิตพิการเข้าศึกษาร่วมกับนิสิตปกติ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์บริการนิสิตพิการ DSS (Disabled student service) หรือ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาพิการ (Dss = Disability Support Service / ASS = Autism Support Service 

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคนพิการ บริการให้คำปรึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และให้บริการด้านการจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับคณะที่มีนิสิตเรียนร่วมและเป็นเครือข่ายให้บริการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

           " ข้าพเจ้าคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรามีนิสิตพิการในปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 ราย (พิการทางร่างกาย) ควรจะมีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา   เช่น ควรจะมีทางลาดสำหรับผู้พิการ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะให้บริการสำหรับนิสิตพิการเท่านั้น อาจมีนิสิตปกติ บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่พิการมาติดต่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำ หรือทางลาดก็ได้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pornthipn

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

หมายเลขบันทึก: 47850, เขียน: 02 Sep 2006 @ 17:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)