ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Bookmark

  Contact

มีลิงค์ ห้องสมุดอัตโนมัติ Bookmark  สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สวนสัตว์ บริษัทที่ใช้เครื่องยนต์ ห้องสมุดเฉพาะ มาฝาก ให้ได้ศึกษาหาความรู้กัน และสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานของตนเองได้ที่ URL ข้างล่างนี้ พร้อมหน้าจอตัวอย่าง

http://www.nexus.edu.au/bookmark/

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Library Automation

Post ID: 47844, Created: , Updated, 2012-06-22 12:45:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #bookmark

Recent Posts 

Comments (1)

สมปอง พงษ์ไมตรี เมื่อ อ. 27 ส.ค. 2549 @ 16:02 จาก 124.120.233.126   ลบ

อยากให้อธิบายเพิ่มเติมค่ะว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Bookmark มีประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย อย่างไร