มีลิงค์ ห้องสมุดอัตโนมัติ Bookmark  สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สวนสัตว์ บริษัทที่ใช้เครื่องยนต์ ห้องสมุดเฉพาะ มาฝาก ให้ได้ศึกษาหาความรู้กัน และสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานของตนเองได้ที่ URL ข้างล่างนี้ พร้อมหน้าจอตัวอย่าง

http://www.nexus.edu.au/bookmark/