กว่าจะได้ฟังบรรยาย PMQA ก็เป็นรุ่นที่ 3 ก่อนหน้านั้นได้แอบถามคนที่ฟังแล้ว หลายคนบอกว่าไม่รู้เรื่อง วิตกไปก่อนแล้วว่ามันยากมากหรือ

และแล้วก็คิดว่าได้คำตอบสำหรับตัวเอง "อาจารย์บรรยายได้ดีในมุมมองของผู้เขียน รู้เรื่องในระดับหนึ่งที่ตัวเองพอใจ"

แต่ข้อสังเกตคือ มากกว่าครึ่งห้องหลับ(หลับจริงๆหรือหลับตาฟัง) เพราะอะไร

  • ผู้ฟังประกอบด้วยทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ พนักงาน             
  • การบรรยายเป็นวิชาการ ศัพท์เทคนิคมากๆ บางคนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ฟัง
  • อาจจะคิดว่าตนเองคงไม่ได้เป็นผู้เขียนหรือตอบคำถามตามข้อกำหนด

มีข้อเสนอแนะว่า เป็นไปได้ไหม สำหรับการบรรยายทำนองนี้ จะแบ่งกลุ่มผู้ฟัง(อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ ไม่ได้ชวนแบ่งแยกดินแดนหรือชนชั้น) แบ่งตามระดับความสามารถในการรับรู้และทำเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ

อาจต้องรบกวนอาจารย์ผู้บรรยายปรับเนื้อหาหรือวิธีการตามกลุ่ม ให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ