GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้อสังเกตจาก PMQA

กลุ่มผู้ฟังแบ่งตามระดับความสามารถในการรับรู้และทำเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ

กว่าจะได้ฟังบรรยาย PMQA ก็เป็นรุ่นที่ 3 ก่อนหน้านั้นได้แอบถามคนที่ฟังแล้ว หลายคนบอกว่าไม่รู้เรื่อง วิตกไปก่อนแล้วว่ามันยากมากหรือ

และแล้วก็คิดว่าได้คำตอบสำหรับตัวเอง "อาจารย์บรรยายได้ดีในมุมมองของผู้เขียน รู้เรื่องในระดับหนึ่งที่ตัวเองพอใจ"

แต่ข้อสังเกตคือ มากกว่าครึ่งห้องหลับ(หลับจริงๆหรือหลับตาฟัง) เพราะอะไร

 • ผู้ฟังประกอบด้วยทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ พนักงาน             
 • การบรรยายเป็นวิชาการ ศัพท์เทคนิคมากๆ บางคนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ฟัง
 • อาจจะคิดว่าตนเองคงไม่ได้เป็นผู้เขียนหรือตอบคำถามตามข้อกำหนด

มีข้อเสนอแนะว่า เป็นไปได้ไหม สำหรับการบรรยายทำนองนี้ จะแบ่งกลุ่มผู้ฟัง(อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ ไม่ได้ชวนแบ่งแยกดินแดนหรือชนชั้น) แบ่งตามระดับความสามารถในการรับรู้และทำเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ

อาจต้องรบกวนอาจารย์ผู้บรรยายปรับเนื้อหาหรือวิธีการตามกลุ่ม ให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พัฒนาคุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 47841
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เห็นด้วยเลยครับกับการแบ่งกลุ่มฟัง
อาจไม่ใช้วิธีบังคับก็ได้ครับ ลองให้สมัครใจก่อนก็ได้ว่าอยู่กลุ่มไหนแต่ผมคิดว่าคงจะมั่ว คงต้องแบ่งตามสายงานไปละครับ น่าจะได้ความรู้โดนกับกลุ่มมากกว่า

เห็นด้วยนะคะที่จะแบ่งกลุ่มฟังเพราะมีการใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆและบางคนคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องให้มาฟังอะไรก็ไม่รู้

 • ขอยกมือสนับสนุนด้วยคนค่ะ
 • แม้ว่าการจัดอบรมความรู้เรื่อง PMQA ในครั้งนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของตัวชี้วัด กพร. เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ ก็ตาม แต่เมื่อมองในภาพโดยรวมแล้ว ก็จะมีบางกลุ่มที่เข้าใจ บางกลุ่มพอเข้าใจ และบางกลุ่มอาจไม่เข้าใจเลย ทั้งนี้เพราะผู้เข้าฟังมาจากหลายระดับ
 • หากเป็นไปได้ อาจจะต้องนำสิ่งที่อบรมมาพูดคุยกันใหม่โดยอาจแบ่งกลุ่มตามสายงานหรืออื่นๆตามความเหมาะสม
 • ได้มีการปรึกษาหารือกันในทีมผู้จัดแต่แรกแล้วว่าจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ฟัง เพราะเกรงเรื่องพื้นฐานที่ไม่เท่ากันของกลุ่มอยู่แล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาของท่านวิทยากร และเวลาที่ต้องทำให้ครบ 100% ก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงออกมาเช่นนี้
 • ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในการจัดกลุ่มของคุณ "จันทร์เมามาย" ซึ่งจะถือโอกาสนำไปใช้ต่อไป
 • จะมีการอบรมในเชิงลึกสำหรับหัวหน้าตึก/งาน และรองหัวหน้าตึก/งานอีก ในวันที่ 12 ก.ย. 2549 ค่ะ