ขุมความรู้

  ติดต่อ

  ศิลปะ  

การสอนศิลปะให้ตัวนักเรียนถือเป็นเรื่องที่สำคัญถูกต้องและเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-3 การสอนศิลปไม่ได้เพียงเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้และปฏิบัติเท่านั้นแต่วิชาศิลปยังเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะหฺสังเคราะห์ สิ่งที่เห็นและถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะด้วย

            ผมสอนวิชาศิลปการวาดรูปมานานพร้อมกับใช้เวลาว่างเขียนภาพสะสมไว้มากมายและยังใช้งานศิลปช่วยเหลืองานสังคม ชุมชน หลายรูปแบบ การสอนวาดรูปจะให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติเรื่องเส้นก่อน ตามด้วยรูปร่างรูปทรงและการจัดองค์ประกอบภาพ ปฏิบัติการวาดภาพโดยใช้ดินสอดำ เขียนภาพจากการจัดองค์ประกอบโดยรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต แล้วค่อยเขียนภาพที่เหมือนจริงเน้นการใช้เส้น  น้ำหนักและเส้นเงาเป็นสำคัญ ผลการสอนโดยวิธีดังกล่าวทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจและปฏิบัติการวาดภาพเบื้องต้นได้ นักเรียนบางคนทำได้ดีมาก มีแววที่จะส่งเสริมความสามารถไปสู่อัจฉริยะได้ แต่น่าเสียดายว่านักเรียนเปลี่ยนแนวไปเรียนวิชาอื่นๆไม่เรียนศิลปต่อไป ถ้านักเรียนเหล่านั้นได้เรียนศิลปควบคู่กับวิชาอื่นๆต่อไป เขาจะได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 47795, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:47:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนห้องสอนศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)