e-learning

CKO Science, CMU.
จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรในคณะวิทยาศาสตร์

        ช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "e-learning เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย"  "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาประเทศ" และ "โครงการเรียนล่วงหน้าฯ "  ปรากฎว่ามีเรื่องของ e-learning เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งสามรายการ  

        ที่จริงแล้ว e-learning  เป็นวิธีการหรือกระบวนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก โดยอาจเป็นแบบ offline, internet-based หรือแบบอื่นใดก็ได้   ความสำคัญของ e-learning นับวันจะมีมากขึ้น ด้วยจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ ICT ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ปรับเปลี่ยนไป 

        ถ้าถามว่า e-learning จะสามารถมาทดแทนการเรียนการสอนได้เลยหรือไม่  มีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกัน เช่น ในระดับโรงเรียนอาจจะไม่เหมาะเนื่องจากผู้สอนยังจำเป็นต้องใกล้ชิดกับนักเรียนเพื่อสอดแทรกและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นคนดีของสังคม  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจสามารถใช้ e-learning  ได้เลย เนื่องจากผู้เรียนมีวุฒิภาวะสูงพอควร  ส่วนระดับปริญญาตรีอาจกำกึ่ง 

       ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นการสร้าง coursewaresสำหรับกระบวนวิชาต่างๆเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะนำ contents เข้าไปในรูปของ power points  บ้างเริ่มนำ multimedia เข้าไปเพื่อจูงใจการเข้าไปเรียนรู้  บางส่วนเริ่มมี intereactive  ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในบางกระบวนวิชา         ประเด็นหลักที่ได้รับฟังความคิดเห็นจะเป็นเรื่องของระบบ IT ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากการเรียนการสอนด้วย e-learning  และส่วนอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอบ่างก้าวกระโดด  ทำอย่างไรจะให้ไปถึงจุดนั้นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47794, เขียน: 02 Sep 2006 @ 13:33 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 11:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)