(คั่นรายการ) วันออมประจำเดือนกันยายนของกลุ่มแม่พริก


      เมื่อวานนี้ว่างเว้นจากการเขียนบันทึก (อีกแล้ว) ไป 1 วัน  เพราะ  มีโปรแกรมในช่วงเช้าและบ่ายที่จะต้องไปลงพื้นที่ที่กลุ่มแม่พริก  ส่วนตอนคำต้องไปประชุมกับกลุ่มป่าตัน  กว่าจะได้กลับถึงบ้านก็เป็นเวลา 5 ทุ่มแล้ว  (ช่างน่าเห็นใจเหลือเกิน ฮิ! ฮิ!)

       กลุ่มแม่พริกในเดือนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 22 คน  เหลืออีกไม่กี่สิบคนก็จะมีสมาชิกครบ 1,000 คนอยู่แล้ว  (ขอเอาใจช่วยค่ะ)  หลังจากกิจกรรมการออมเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15.30 น.  พวกเราก็เตรียมขยับขยายเพื่อที่จะประชุมสรุปงานและประชุมคณะกรรมการเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมา

      สำหรับเนื้อหาที่มีการพูโคยในวันนี้นั้นมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7 เรื่อง  ได้แก่

       1.เรื่องจดหมายข่าว  หลังจากที่จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ในเดือนมิถุนายน  2549  ได้ออกมาแล้ว  ตามที่ได้มีการตกลงกัน  ทางกลุ่มจะจัดทำจดหมายข่าวทุก 3 เดือน  ซึ่งจดหมายข่าวฉบับที่ 2  จะออกมาให้ยลโฉมในวันที่ 1 ตุลาคม  2549  นี้  ดังนั้น  ประธานกลุ่มจึงได้แจ้งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการทราบ  และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกคนให้ช่วยกันเขียนบทความมาลงในจดหมายข่าว  ซึ่งตอนนี้มีบทความที่จะลงอญู่แล้วประมาณ 3-4 บทความ  หมดเวลาส่งประมาณวันที่ 20 กันยายน  2549

        2.การไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี  สมุทรปราการ  และสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม  2549  ที่ผ่านมา  ในเรื่องนี้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กลุ่มได้มีข้อตกลงกันว่าจะหมุนเวียนให้คณะกรรมการของกลุ่มเดินทางไปร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน  ในครั้งนี้ประธานและคุณลำดวนเป็นตัวแทนกลุ่ม หลังจากนั้นประธานได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานให้คณะกรรมการฟัง  (รายละเอียดจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะ  ซึ่งคล้ายคลึงกับที่สรุปไว้แล้วในการประชุมสัญจรโซนใต้)

       3.เรื่องการจ่ายสวัสดิการ (ตาย) ตอนนี้ทางโซนใต้ได้ข้อสรุปเบื้องต้น (ใหม่) แล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงการจ่ายสวัสดิการในเรื่องการตาย  เพราะ  ที่ผ่านมาเราจ่ายสูงเกินไป  เมื่อแยกกลุ่มออกมาบริหารจัดการแล้วสามารถกำหนดใหม่ได้  โดยที่ประชุมโซนใต้ได้นำระเบียบเก่ามาพิจารณาร่วมกับระเบียบของกลุ่มสงขลาจึงได้สูตรใหม่ขึ้นมา 

       4.การทำธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย

           4.1การทำ พ.ร.บ.  ตอนนี้ทางกลุ่มร่วมมือกับกลุ่มดอนไชยเริ่มรับทำ พ.ร.บ. แล้ว  จึงอยากให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์  เชิญชวนให้สมาชิกและคนในชุมชนมาทำ พ.ร.บ.กับกลุ่ม  ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 ให้คนแนะนำ   ส่วนที่ 2 ให้คนที่มาทำหน้าที่รับทำ พ.ร.บ.  ส่วนที่ 3 เข้ากองทุน

            4.2รับรับซื้อสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล  เช่น  ครั่ง  ถั่วเหลือง  เป็นต้น  ในส่วนนี้คณะกรรมการบอกว่าจะรับซื้อครั่งจากชาวบ้าน  เพราะ  ไม่ต้องลงทุน  โรงงานจะให้เงินมารับซื้อ  ส่วนต่างที่เป็นกำไรก็แบ่งให้คนทำงานและนำเข้ากองทุน

            4.3ร้านค้า (ลอยฟ้า) ชุมชน  ผู้วิจัยได้แจ้งข้อมูลที่สรุปได้จากการสำรวจให้คณะกรรมการฟัง  ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยว่าควรที่จะทำ  โดยจะขอเริ่มต้นในเดือนมกราคม  2550  เพราะ  ต้องการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกทราบก่อน  รวมทั้งต้องการเวลาเตรียมตัวด้วย  ที่ประชุมตกลงกันว่าให้ทุกคนไปช่วยกันคิดว่ารูปแบบร้านค้าจะเป็นอย่างไร  แล้วนำมาคุยกันในการประชุมเดือนต่อไป

             4.4การเลี้ยงวัว  กลุ่มเคยให้เงินคณะกรรมการไปซื้อวัวมาเลี้ยงแล้ว  ปรากฎว่าได้กำไรดี  แต่ตอนนี้ไม่มีทุน  ดังนั้นจึงได้หารือกับบ้านดอนไชย  ซึ่งบ้านดอนไชยยินดีจะร่วมทุนด้วย  โดยผลกำไรที่ได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1-2 ให้คนเลี้ยง  ส่วนที่ 3 กลุ่มแม่พริกกับกลุ่มบ้านดอนไชยเอามาแบ่งกัน

         5.การจัดตรวจสุขภาพให้สมาชิก  เช่น  วัดความดัน  วัดชีพจร  เป็นต้น  โดยทางกลุ่มจะประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาบริการในวันออม  เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2549 นี้  (บริการ 2 เดือน/ครั้ง)  ผู้ใหญ่เก่งรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทางสาธารณสุขเอง

        6.การขยายจำนวนสมาชิก  ต่อจากนี้ไปคณะพกรรมการจะร่วมกันเดินสายขยายจำนวนสมาชิกไปยังหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลและ อบต.แม่พริก

        7.การเปลี่ยนแปลงใบสมัคร  ใบสมัครเก่าค่อนข้างมีปัญหาเพราะต้องตอบยาว  มีคำถามเยอะ  ทำให้ต้องใช้เวลานาน  คนแก่กรอกไม่ค่อยได้  เป็นภาระแก่กรรมการ  ดังนั้น  จึงจะขออกแบบใบสมัครใหม่  โดยเอาแบบมาจากสงขลา  เพราะ  ง่าย  ไม่ซับซ้อน  สั้น  กระชับ  ได้ใจความ  ให้เด็กกรอกก็ได้  ไม่เสียเวลา

       การประชุมพูดคุยก็จบลง (อย่างสรุป) แต่เพียงเท่านี้ค่ะ  วันนี้เดินทางมาที่กลุ่มบ้านดอนไชย  รู้สึกว่าบรรยากาศไม่ค่อยคึกคัก  เพราะ  ชาวบ้านเตรียมตัวทำบุญในวันพรุ่งนี้  แล้วจะเข้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ดอนไชยเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 47786เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2006 12:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สัญญากันว่า6เดือนจะไปร่วมชื่นชมความก้าวหน้า ดีใจด้วยกับกลุ่มที่เติบโตขึ้นทุกวัน ทั้งจำนวนสมาชิกและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ

ถ้าได้เรียนรู้จากที่อื่น นำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของเรา ร่วมกันหาข้อสรุป ทดลองทำ เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อสรุปผลนำไปสู่การเรียนรู้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

ก็จะเข้าสูตร
ทำการอย่างพอประมาณ มีเหตุผล พัฒนาผู้นำ/กลุ่มให้มีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยสร้างทีมเรียนรู้ ให้มีผู้นำเพิ่มมากขึ้นอย่างผู้ใหญ่เก่ง ? 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท