คนไทยเราไม่ว่าจะป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก กลัวเหลือเกินกับการจะพูดกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะที่เราเรียกว่าฝรั่ง แต่ถ้าเราได้อยู่กับฝรั่งจริงๆ ถึงได้รู้ว่าทำได้ ไม่ยากอย่างที่คิด จากประสบการณืการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้ทั้งครู นักเรียน และ ประชาชนทำให้รู้ว่าถ้ามีความกล้าและความมั่นใจไม่กลัวผิด ก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวอย่างที่ฝรั่งพูดไว้จริงๆๆ