ชีววิทยากับการเรียนรู้ธรรมชาติ

  ติดต่อ

  รอบโรงเรียนก็ใช้สอนชีววิทยาได้  

โรงเรียนที่มีบริเวณกว้าง มีสนามหญ้า มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ เราสามารถนำมาใช้เป็นสำหรับศึกษาความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต การนำนักเรียนสำรวจและศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ จะทำให้นักเรียนซามบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ก่อนนำนักเรียนศึกษารอบ ๆ บริเวณโรงเรียนนั้น ครูมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

       1.สำรวจบริเวณที่นักเรียนจะไปศึกษา โดยครูต้องเก็บข้อมูลในบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียด

       2. กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ก่อนออกสำรวจ พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการ ให้ชัดเจน

       3. แบ่งกลุ่มนักเรียนสำรวจเป็นกลุ่มย่อยและวางแผนการทำงานกลุ่มก่อนออกสำรวจ

         จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ชีววิทยากับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "A school year in America"

หมายเลขบันทึก: 47784, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-30 01:49:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนห้องสอนศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)