ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯของชาวเกาะเรียน-ปากพลี อ.ตะโหมด ณ ใต้ถุนสถานีอนามัยเกาะเรียน อ.ตะโหมด จ.พัทลุง วันที่ 23 กันยายน 2548