ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ณ ห้องประชุม รพ.บางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง วันที่ 30 กันยายน 2548