OPPP017 - การบันทึกข้อมูลยา

ตอนออกพื้นที่มีหลายแห่งเข้าใจผิดเรื่องการบันทึกยา บางแห่งบอกว่าถ้าไม่บันทึกข้อมูลจะไม่ผ่าน หรือบางแห่งบอกว่าส่งข้อมูลแล้วทำไมข้อมูลยาไม่ผ่าน

(รวมรวมจาก Facebook กลุ่ม I'm KIDKOM)

ตอนออกพื้นที่มีหลายแห่งเข้าใจผิดเรื่องการบันทึกยา บางแห่งบอกว่าถ้าไม่บันทึกข้อมูลจะไม่ผ่าน หรือบางแห่งบอกว่าส่งข้อมูลแล้วทำไมข้อมูลยาไม่ผ่าน ดังนั้นตอนนี้จะพูดเรื่องการตรวจสอบข้อมูลยาครับ เนื่องจากยาเป็น Add on (คือให้เพิ่มเติมถ้ามีข้อมูล) ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อการคีย์ข้อมูลการให้บริการ มาดูแบบที่ 1 ก่อนครับ หากไม่มีการบันทึกยามาข้อมูลบริการจะผ่านหรือไม่ คำตอบคือ "ผ่านครับ" อันนี้หมายถึงข้อมูลบริการนั้นผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามี PERSON และ DIAG ครบถ้วนครับ เพราะโดยบางครั้งผู้มารับบริการอาจไม่จำเป็นต้องได้รับยาเสมอไปครับ

ทีนี้มาดูแบบที่ 2 บ้างครับ แบบนี้มีการบันทึกข้อมูลยามา แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผลก็คือ SERVICE ยังผ่านตามปกติ แต่จะไม่ได้ Add on ยาเท่านั้น แตจะมีผลต่อการคิด PERFORMANCE เท่านั้น (อย่าเพิ่งกังวลกับเรื่อง PERFORMANCE ครับ เป็นคนละส่วนกับการจัดสรรปกติ เรื่องนี้ไว้ค่อยอธิบายต่อๆ ไป ครับ)

มาดูแบบที่ 3 ครับ แบบนี้ข้อมูล SERVICE ผ่าน แต่ข้อมูลยาบางตัวไม่ผ่าน ผลก็คือข้อมูล SERVICE ก็ยังผ่านตามปกติครับ แต่ Add on ยาจะได้เพียง 2 รายการ (ตามตัวอย่าง) และสุดท้ายแบบที่ 4 ข้อมูล SERVICE ที่ส่งมาไม่ผ่าน แบบนี้จะทำให้ข้อมูลยาที่ส่งมากับ SERVICE นั้นไม่ผ่านตามไปด้วย เพื่อป้องกันกรณีแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านส่งเข้ามาใหม่จะได้ไม่ซ้ำครับ กรณีแบบที่ 4 ที่พบบ่อยคือการส่ง SERVICE เข้ามาซ้ำ (แน่นอนยาก็ต้องส่งซ้ำเข้ามาด้วย) แบบนี้ก็ทำให้ข้อมูลยาไม่ผ่านไปด้วย เป็นที่มาที่หลายคนชอบถามว่า "ทำไมข้อมูลยาไม่ผ่าน" ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OP/PP Data By Kidkomความเห็น (0)