คำขวัญอำเภออู่ทอง                แหล่งรอยพระพุทธบาท  เกียรติประกาศผ้าทอ  เจ้าพ่อพระยาจักร  ถิ่นรักไทยทรงดำ  ถ้ำเสือพระดี  มีคอกช้างดิน  ถิ่นเก่าน้ำตก