สุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่  35  สุพรรณบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่  9 - 19 กันยายน  2549  ขอเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนมาร่วมชมพิธีเปิดที่อลังการที่สุดในประเทศไทยได้นะครับ  (บรรหาร  ขอรับประกัน)  ติดตามรายละเอียดต่อที่ 

http://www.suphanburigames.com

โรงเรียนอู่ทอง  ได้รับเกียรติร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

เป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนทุกคนครับ