วิชาสังคมศึกษา 

ได้สอนเรื่อง ประเทศไทย มีทั้งหมด77 เรื่องการแบ่งเขตภูมิศาสตร์  ว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค  ได้มีใบงานให้เด็กทำ วาดภาพและก็ระบายสี  มีการเล่นเกมทายชื่อจังหวัด เช่น  จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย  ก  ให้เด็กออกมาเล่าเรื่องราว ว่าเคยไปจังหวัดไหนมาบ้างแล้วที่นั้นมีสถานที่เที่ยวอะไรที่หน้าสนใจ

 

การสอนสังคมเป็นวิชาที่เหนื่อยมากมาย  เพราะเราต้องรู้ ความเป็นไปของสังคมตลอดเวลาเพื่อมาถ่านทอดให้เด็กฟัง