ผลการตัดสินการใชโปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61

หนังสือ GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้ิองเรียนรู้ วางจำหน่าย 15 ส.ค.55 ราคา 175 บาท

ผลการตัดสินการใชโปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
จากเฟสบุครวมพลคนใช็โปรแกรม GSP http://www.facebook.com/groups/GSPto/225756287511106/


GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) สพม.ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61....
1. กัลยาณีศรีธรรมราช ชนะเลิศ
2. สุรวิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับที่๑
3. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับที่๒

GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สพป.ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61....
1. ป่าไม้อุทิศ 4 ชนะเลิศ
2. บูรณะรำลึก รองชนะเลิศอันดับที่๑
3. มารีวิทยาปราจีนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่๒

GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) สพป.ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61....
1. บูรณะรำลึก ชนะเลิศ
2. วัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) รองชนะเลิศอันดับที่๑
3. บ้านห้วยไคร้ รองชนะเลิศอันดับที่๒

GSP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) สพป.ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61....
1. อนุบาลภูเก็ต ชนะเลิศ
2. ชุมชนวัดขันเงิน รองชนะเลิศอันดับที่๑
3. อนุบาลนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับที่๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ความเห็น (0)