*เราสามารถใช้น้ำมันจากมะพร้าวทดแทนน้ำมันที่เราใช้ในปัจจุปันนี้ได้    *ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีการใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันโดยการใช้ประโยชน์จากไอน้ำ ซึ่งเป็นการที่ทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ