ทนงจี้ทำงบ 50 รอบคอบระวังขาดดุลสูง

ทนงจี้ทำงบ 50 รอบคอบระวังขาดดุลสูง
"ทนง" อึดอัดชี้หากทำงบปี 50 ขาดดุลเกินกรอบเดิม 1.476 ล้านล้าน ต้องชี้แจงให้ได้ รับเลือกตั้งเลื่อน     งบต้องเลื่อนตาม ยันรัฐบาลชุดใหม่แปลงเปลี่ยนวงเงินงบได้ นายทนง   พิทยะ  รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ       สำนัก งบประมาณ   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) ถึงกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  2550  ว่า  ได้ให้หลักการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปพิจารณาทางเลือกและความจำเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภายใต้การจัดเก็บรายได้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ว่าควรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในส่วนของ สศช. จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นการใช้เงินงบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย โดยที่งบประมาณรายจ่ายโดยรวมต้องไม่ทำให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเกิน 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หรือไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท  "หากเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวงเงินเดิมที่ 1.476 ล้านล้านบาท ก็สามารถชี้แจงได้ถึงแผนการใช้จ่าย แต่หากตั้งมากจนเกินกรอบวงเงินดังกล่าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องชี้แจงให้มากขึ้น ถึงวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณเกินกรอบที่ตั้งไว้  ว่าเป็นไปตามแผนฯ 10 หรือไม่" นายทนงกล่าว ทั้งนี้ยอมรับว่า หากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปถึงเดือนพฤศจิกายน ก็จะส่งผลในการอนุมัติ    พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2550 ล่าช้าออกไปอีก และจะทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายในปีดังกล่าว ที่เคยประมาณ การไว้ที่ 85% ของงบทั้งหมดคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า ส่วนเรื่องกระบวนการนั้น ยืนยันว่าแม้ว่างบปี 50 จะผ่านความเห็นชอบจาก ครม.รักษาการไปแล้ว แต่รัฐบาลชุดใหม่     ก็มี อำนาจในการทบทวนเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณได้ เพราะรัฐบาลใหม่จะเป็นผู้นำเสนอ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ม.ร.ว.ปรีดิยาธร   เทวกุล ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ตนสนับสนุนแนวคิดของกระทรวงการคลังที่จะทำงบประมาณในปี  2550  เป็นงบประมาณแบบขาดดุลไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 2%  ของจีดีพี         เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนว่าจะมีการลงทุนโดยภาครัฐ  อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะต้องสร้างความชัดเจนถึงแผนการลงทุนด้วย

ไทยโพสต์   ผู้จัดการรายวัน  1  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การคลัง

หมายเลขบันทึก: 47533, เขียน: 01 Sep 2006 @ 09:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)