นวัตกรรมการเรียนรู้

การศึกษาทางไกล

ปัจจุบันการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาไร้พรมแดน เป็นการประสมประสานกันระหว่างการศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกลโดยเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคมทุกรูปแบบในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิด การเรียนรู้ในชีวิตขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Just in time คือตอบสนองต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ให้บุคคลมีความรู้ก้าวมั่นทันโลก ก้าวล้ำนำโลก

ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบคือ

 1. ระบบการถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์
 2. ระบบเนื้อหาหรือระบบหลักสูตร
 3. ระบบสื่อ
 1. ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี เสียง ภาพ ตัวอักษร มีปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด
  2. ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล เสียง ภาพ คอมพิวเตอร์
  3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-mail , WWW.
  4. ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง ระบบสื่อตามประสม VDO
 2. ระบบหลักสูตร
  1. มีความหลากหลาย จบในตัว
  2. เนื้อหามีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้
 3. ระบบสื่อ
 4. ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอล เพื่อที่จะถ่ายทอด ถ่ายโอนไปสู่ระบบการประชุมทางไกล การใช้สื่อ จะมีสื่อหลักและสื่อเสริม

  สื่อหลัก

 1. การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ Stand alone CBI
 2. สื่อเสริม สิ่งพิมพ์ คู่มือการเรียน การพบผู้เรียนเป็นครั้งคราว ห้องปฏิบัติการ Assignment

 3. การสอนด้วยระบบการประชุมทางไกล TBI
 4. สื่อเสริม สิ่งพิมพ์ วิดีโอออนดิมานด์

 5. การสอนด้วยระบบเครือข่าย WWW. หรือ WBI
 6. สื่อเสริม สิ่งพิมพ์ โน๊ตย่อ การประชุมทางไกล การประชุมทางไกลต้องส่งเสริมในแต่ละจุด

  การเลือกใช้สื่อ

  ศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท เลือกประเภทของสื่อ และการใช้ให้เหมาะสมด้วย แสดงผลการสอนผ่านจอภาพ OSI สื่อการสอนผ่านจอภาพ จะรวมความหมายของระบบส่งด้วย

- CBI การสอนทางคอมพิวเตอร์ จุดอ่อน เป็นภาพที่แข็ง

- IBI โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมส่วนตอน ภาพเคลื่อนไหว จะหนักที่การเตรียมการ

- TBI การประชุมทางไกล จุดอ่อน มักออกมาในจุดที่ว่าจะเตรียมสื่อวิดีโอไม่ทัน ดังนั้นจึงสอนโดยการบรรยาย ปฏิสัมพันธ์หน้าต่อหน้า ทำให้เห็นภาพผู้สอนที่เป็นหัวอยู่บนจอ

- WWW หรือ WBI การสอนผ่านอินเตอร์เน็ต การเปิดไฟล์สลับซับซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

47530

เขียน

01 Sep 2006 @ 09:27
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก