ประกันคุณภาพภายนอก "กำลังจะเข้า"


มีหลายอย่างที่ผมพูดไว้ แต่ยังทำไม่สำเร็จ ปีนี้ทั้งปีผมเลยตั้ง "เจตนา" ว่ารักษาศีลข้อที่ 4 ให้ละเอียดมากขึ้น... หนึ่งในสิ่งที่ผมกำลังทำ แต่ช้ากว่ากำหนดมาแล้วครึ่งเดือนก็คือ ตุ๊กตาเกณฑ์การประเมินภาระงาน ซึ่งผมขายไอเดียไปหลายที่ว่า จะเป็นการบูรณาการระบบประกันภายในเข้ากับภาระงานในปัจจุบัน... สิ่งที่ผมกำลังฝ่าฟันไปให้ถึงก็คือ การบูรณาการกันระหว่าง "งาน" "วิจัย" "ประกันฯ" และ "ชีวิตส่วนตัว" ผมรู้ดีว่าอย่างหลังสุดนั้นยากที่สุดที่จะรวมเข้ากับ 3 อย่างแรก

 วันนี้ผมเตรียมสไลน์ ppt ไปนำเสนอต่อเพื่อนบุคลากรและผู้นำนิสิตให้ทราบถึงการเตรียมตัวรับการประกันภายนอกที่เราเรียกว่า สมศ.รอบ 3 เป้าหมายในใจของผมคือ การประชาสัมพันธ์ให้ทุกรู้และทราบร่วมกันว่า คณะของเราทำอะไร อย่างไร และได้ผลอย่างไร ในช่วงปีการศึกษา 2553 

ผมเกริ่นก่อนจะเริ่มการบรรยายด้วยการ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของ ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สถาบัน

มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญา

"พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" :: ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ด้วยปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ของชุมชนมีระบบการศึกษาหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นผู้นำด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

อัตลักษณ์

"นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน" ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธิ์ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถิ่นนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน

เอกลักษณ์

"การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน" สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

สิ่งที่ผมภาคภูมิใจสุดๆ ในฐานะที่เป็นบุคลากรของ มมส. อย่างหนึ่ง คือ ปรัชญาที่ว่า เราจะเป็นผู้มีปัญญาที่เป็นอยู่เพื่อมหาชน ผลิตบัณฑิตที่คิดและทำเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน นั่นคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

ผมนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยายว่า การที่เราจะผลิตนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถจบไปเป็นที่พึ่งของสังคมได้จริง บัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีปัญญาและมีคุณธรรม นั่นคือ "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ด้วยปัญญาและคุณธรรม" 

คณะวิทยาศาสตร์ มมส. โดดเด่นใน 5 ประเด็นหลักต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) มีพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยาที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชีย 3) เป็นแห่งเดียวที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับบรรพชีวีนจนถึงระดับปริญญาเอก และมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในเขตพื้นที่ 4) มีงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับไหมและนวัตกรรมจากไหม และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน และวิจัยพัฒนาเรื่องพลังงานทดแทน โดยมีศูนย์พลังงานทดแทน ทั้ง 5 อย่างนี้ กลายมาเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์....ถามว่าเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่...สำหรับผมแล้ว...ทุกอย่างที่ว่ามา ก็เพื่อสังคมและชุมชนอยู่แล้วครับ...

เอกลักษณ์ที่เด่นชัดและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก็คือ การเป็นที่พึ่งของสังคมด้านการทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้วยหลักวิชาการจนเป็นที่รู้จักทั่วไปหรือ เรียกว่า  "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" นั่นเอง ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ในความเห็นและความประทับใจของผมเกี่ยวกับเรื่อง แมงอ่อนช้อย สู่ ไรน้ำนางฟ้า 3 ชนิด เขียนไว้แล้วที่นี่

หมายเลขบันทึก: 474648เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2012 22:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี