ได้ไปปลูกป่าที่ภูหินร่องกล้า อยู่คณะวิทาศาสตร์มา 3ปีแล้ว เป็นครั้งแรกที่ได้ไป สนุกสนานมากแต่การเดินทางค่อนข้างลำบาก ตอนขึ้นเขารู้สึกเมารถมาก  อากาศที่นั้นก็ดีมากมีทะเลหมอกที่สวยงามมากๆ ไม่เสียดายเวลาที่ใช้เดินทาง 3 ชั่วโมงเลย มีฝนตกตลอดการเดินทาง ยิ่งตอนขากลับฝนตกหนักมาก คุ้มค่ามาก ได้ปลูกต้นไม้ไปประมาณ 15 ต้น ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ