เข้าฟ้งบรรยายKM ได้แนวคิดว่า องส์กร เคออร์คิด นั้นลงมือทำจึงพบชื่อช่างเหมือนกะ KM นั่นเอง  หากประสงค์ทำตามหลัก KM KM ก็จะหนีเราและยุ่งยาก แต่หากว่าต้องการค้นพบความจริงแล้วลงมือทำด้วยหลักสมาธิ ปัญญา ก็จะได้ KM เอาไว้บันทึกและบอกต่อ หรือสอนได้

นี่คือความในใจที่ต้องการพูดให้ที่ประชุมฟัง

จึงบอกว่า พูดแล้วเขาฟัง  คงเป็นเพราะพูดไม่เหมือนท่านอื่นๆๆๆๆ