ผมว่างเว้นจาก Gotoknow พักใหญ่ เหตุด้วยงานประจำที่ไม่ได้จัดระเบียบและกำลังสนใจ เหตุบ้านการเมืองแบบหายใจรดต้นคอ    เมื่อวาน(29 สิงหาคม 49) แว๊บ.....หนึ่งคิดถึงคำว่า  ใช่..และน้ำเสียงของน้องคนหนึ่ง จากการได้ ลปรร.กันในครั้งที่เป็นการเจอะเจอกันครั้งแรก ไม่เคยพบ  ไม่รู้จักกันมาเก่าก่อนเป็นผู้มาจากแดนไกล  คุยกันพักใหญ่ ก็คิดแบบฟันธงว่าคอเดียวกัน คือสนใจการพัฒนาจิตเดิมแท้ของมนุษย์ ความงดงามของภูมิปัญญา ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ การมองเชิงบวก  คิดว่าการพูดคุยกันวันนั้นออกมาจากใจจริงและเป็นการสื่อความหมายที่ตรง โดยส่วนตัวมักจะดูจากแววตาเป็นส่วนประกอบ คุยไปคุยมา ก็ไปออกนักเขียนนามว่า ติช นัส ฮันท์ ผู้ที่แต่งเรื่อง  คือเมฆสีขาวทางก้าวที่เก่าแก่ เรียบเรียงพุทธประวัติในแนวที่บรรยายลักษณะความงดงามแห่งวิถีของพุทธจริยาที่เป็นธรรมชาติและคนธรรมดาอย่างเราเข้าถึงไม่เกินวิสัยจะเรียนรู้ แปลโดยคุณรสนา  โตสิตระกูล หนังสือชุดนี้มี 2 เล่ม อาจจะมีเล่ม 3 หรือ 4 หรือไม่ผมยังไม่ทราบเลย ก็คือเรื่องยังไม่จบ ก็กำลังค้นหาอยู่  สรุปก็คือมิตรจากแดนไกลของผมก็อ่านหนังสือของ  ติช นัส ฮันท์ เหมือนกัน

                             หลังจากนั้นหนึ่งเดือนหรือสองเดือนจำไม่แม่น มีโอกาสพบกันอีกครั้งเธอก็ได้ให้หนังสือ  น้ำไหลนิ่ง ของพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทโท)แห่งวัดหนองป่าพง เป็นความประทับใจมากที่สุดเพราะอ่านดูแล้วตรงกับอุปนิสัยของผม น้ำไหลนิ่งเป็นแนวทางที่นำไปปฏิบัติแล้วมีความสุข มีปิติ  ในความคิดมีค่ามากกว่าทรัพย์วัตถุ และที่สำคัญ เนื้อหาสาระในน้ำไหลนิ่ง ง่ายต่อความเข้าใจเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา  การให้ในลักษณะนี้มีคุณค่าและเป็นการให้อย่างกัลยาณมิตรเก็บเกี่ยวผลไม่มีวันหมด ให้เพื่อการปฏิบัติ  ให้เพื่อการดูแลความเป็นปกติแห่งจิตมนุษย์   เป็นบุญสัมพันธ์ที่งดงาม  และที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือผมได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติแบบน้ำไหลนิ่งให้เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และเหล่าญาติธรรมเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสุขอย่างที่เธอผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรของผมให้กับผม