ผมนั่งฟังท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้นโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง  เมื่อบ่ายวันที่ 30 สิงหาคม 2549  สิ่งที่ผมรู้สึกถึงความลึกซึ้งของท่านที่เพิ่งมารับตำแหน่งเพียง  3-4 เดือน  ท่านพูดถึงอาชีพนักส่งเสริมการเกษตร  เป็นสายงานที่มีความเฉพาะ  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ไม่ใช่ใครมาทำก็ได้   เหมือนกับอาชีพครู ที่มีความเฉพาะในสายอาชีพ เห็นได้ว่าในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวงฯที่ผ่านมามีการปรับกระบวนการทำงานในระดับพื้นที่   มีการให้นักวิชาการของกรมฯต่างๆมาทำงานส่งเสริมในระดับพื้นที่  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำงานในมิติการพัฒนาพืชเป็นหลัก  สังคมไม่ยอมรับการพัฒนาที่ต้องให้การเรียนรู้แก่เกษตรกร/ชุมชน ที่เป็นองค์รวม  (ผมไม่แน่ใจว่าท่านหมายถึงสังคมไหน  ใครอยากศึกษาในรายละเอียด เข้าฟังบันทึกเทปที่ท่านพูดได้ในssnet)  ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเฉพาะของสายงานอาชีพนักส่งเสริม เป็นเคล็ดวิชาที่นักส่งเสริมต้องมี เรา ๆ ท่าน ๆ นักส่งเสริมมองรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระดับพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ท่านพูดถึงกระบวนงานส่งเสริมที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเพราะสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไปมาก ดูแล้วงานนี้กองวิจัยฯ ในฐานะที่มีส่วนในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร จะต้องเดินหน้าพัฒนากระบวนงานให้มีความชัดเจน ต่อจิ๊กซอว์ให้เห็นเพื่อไม่ให้ระดับพื้นที่มีความสับสน