การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยควรหาวิธีการหลายๆรูปแบบ  แต่รูปแบบที่เด็กๆชอบที่ข้าพเจ้าใช้บ่อยคือการหาCDภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  หรือที่มีคติเตือนใจ มานำเสนอให้เด็กๆเพราะเด็กๆชอบดูมากเพราะมันเป็นสื่อที่สามารถดู ฟังได้  แล้วให้เด็กสรุปความ  ตอบคำถาม  หรือวิเคราะห์เนื้อเรื่องหรือลักษระตัวละครๆได้นับว่าประสบความสำเร็จมาก