ต้นไม้ที่ยืนทะนงต้านแรงช้างสารได้ ก็เพราะมีรากที่หยั่งลึกและแข็งแรง

รากที่หยั่งลึกและแข็งแรงก็จะต้องมีรากฝอยเล็ก ๆ แตกออกอย่างมากมาย

 

นอกจากรากแก้วที่หยั่งลึก ยังต้องมีรากฝอยที่หาสารอาหารส่งไปเลี้ยงลำต้นทั้งต้น เลี้ยงทั้งใบ

 

"ไร้รากหญ้า ฤาผลิใบ"

   

หรือแม้กระทั่งส่งพลังงานกลับลงมาเพื่อสร้างรากแก้วเอง

ช่วยให้มีเกสรทำให้มีดอกออกมาให้แมลงได้สูดดม

และผสมกันจนกลายเป็นต้นไม้และระบบนิเวศน์

     

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รากฝอยเล็ก ๆ ที่ทรงคุณค่าและเต็มไปด้วยพลัง

ที่กำลังบ่มเพาะความแข็งแกร่งที่มีฐานมาจากความสุขและปัญญา ใน G2K แห่งนี้

บันทึกเล็ก ๆ ใจบล็อกทั้งน้อยและใหญ่ ก็จะส่งพลังต่าง ๆ เหล่านั้นออกเป็นพลังที่มีคุณค่าและทำให้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ชื่อว่า ต้นไทย งอกงามและผลิดอกออกผลเพื่อเลี้ยงสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างได้อย่างศานติสุขตราบนานเท่านาน

(ขอขอบคุณรูปภาพต้นไม้จาก  คุณจารุพงษ์ จันทรเพชร
(ขอขอบคุณรูปภาพประเทศไทยจาก  www.capital.co.th/th/index.php)


 

บันทึกนี้ได้มาจากการฉุดกระชากพลังจากท่านอาจารย์จตุพร

ในการสนทนาผ่าน msn messenger

ขอขอบพระคุณอาจารย์จตุพรที่ทำให้เกิดบันทึกนี้ขึ้นมา

 

 

 ขอพลังความรู้จงสถิตกับท่านอาจารย์จตุพรและทุก ๆ ท่านตลอดไป