ถ้าหากว่าเจอปัญหาการใช้ component document manager เพื่ออัพโหลดเอกสารขึ้นไปบนเว็บผ่านเว็บบราวเซอร์แล้วไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้  โดยปัญหาจะอยู่ที step 3 of 3  ซึ่งจะพบว่าไม่มีไอคอนให้คลิก save เพื่อบันทึกไฟล์ทีเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา

สามารถแก้ปัญหาได้โดยไปแก้ไขที่ไฟล์

components/com_docman/themes/default/css/theme.css

โดยให้แก้ไขที่บรรทัดที่ 162 โดยการเปลี่ยนจาก

.dm_form br { display: none; }


เป็น

.dm_form br { display: table; }