วันนี้ขออธิบายความหมายของคำว่า "จ่ง" (ก.) หากเป็นคำกริยาหมายความว่า เหลือไว้, แบ่งไว้, ยั้งไว้  ตัวอย่างเช่น "ลูกหล่าจ่งข่าวเหนียวกับปิ่งปาไว่ให่อีพอปิ่งหนึ่งเด้อ" (ลูกแบ่งข้าวเหนียวและปิ้งปลาไว้ให้พ่อหนึ่งปิ้งนะ)

แต่หากเป็นคำกริยานุเคราะห์หรือคำช่วยกริยา จะหมายความว่า ต้อง มีลักษณะแกมบังคับอยู่ในคำพูดนั้น ตัวอย่างเช่น "มื่ออื่นเฮาจะไปอำเภอแต่เซ่า เจ้าจ่งมาฮอดเฮือนข่อยก่อนเจ็ดโมงเซ่า" (พรุ่งนี้เราจะไปอำเภอแต่เช้า คุณต้องมาถึงบ้านผมก่อนเจ็ดโมงเช้า)