ตามรอย พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต

ครู..คือ..ใคร..ใน พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับร่าง) ครู กศน.  ไม่ได้ทำหน้าที่ สอน แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริม  ผู้ประสานให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดการศึกษานอกโรงเรียน..ครูเป็นผู้จัดการความรู้..ถ้าครูไม่มีงานสอน ตามพ.ร.บ.การศึกษา ฯ 2542 ครู ก็คือ บุคลากรทางการศึกษา..ดังนั้น ..ตาม พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต  ครู....คือ.....

ใคร...ใคร...คือ  ครู ใน พ.ร.บ.  การศึกษาตลอดชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกโรงเรียนความเห็น (4)

วรรธณี
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ครู กศน. ก็จะถูกยุบไปโดยปริยาย

อาจารย์นพพร ชื่นพันธ์
IP: xxx.44.8.100
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ  มจธ. 

มีสนใจทางด้านศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง"การศึกษาตลอดชีวิต"

ทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้นักเรียน/นักศึกษา

เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ

หากผู้ใดมีคำแนะนำ

กรุณาส่งมาได้ที่ [email protected]

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 

อาจารย์นพพร ชื่นพันธ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

มีสนใจทางด้านศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง"การศึกษาตลอดชีวิต"

ทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้นักเรียน/นักศึกษา

เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ

หากผู้ใดมีคำแนะนำ

กรุณาส่งมาได้ที่ [email protected]

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

นพพร ชื่นพันธ์
IP: xxx.87.17.81
เขียนเมื่อ 

ตามทัศนะของศิษย์ / ผู้เขียน /นักศึกษา ป.โท มีดังนี้
ทฤษฎีการวิจัยตามธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ