เรื่องเล่านี้เป็นการตอบถามระหว่างจอมแก่นและแสนซนเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพ  ขอเริ่มเรื่องเลยนะว่า

 

นี้แสนซน ถามว่า  คำว่า Paces  หรือ  สันติภาพ   คืออะไร

 

แสนซนว่า...ก็บ้านเมืองมีความสงบทุกคนมีความสุข  ในสังคมมีงานสนุกรื่นเริงบันเทิงใจ  ไงละ

 

จอมแก่น...ที่ ศ. วิเซนต์  มาติเนส  กูสมัน  กล่าวทำนองว่า...สันติภาพนั้นเกิดจากคนในแต่ละชุมชนตื่นตัวกันสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขของแต่ละชุมชน...ฟังแล้วเป็นยังไงละ

 

แสนซน...มันก็ฟังดูดีนะ  เพราะมันแสดงถึงความสุขความสงบนั้นละ  การที่สังคมจะมีสันติภาพได้  ก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์เส้นทางแห่งความสุขความสงบให้เกิดขึ้น  เพราะถ้าสังคมชุมชุนมีความสงบสุขก็ส่งผลขยายวงกว้างออกไปยังหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เหมืองหลวง  ประเทศและต่างประเทศทั่วโลก  ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับการมีความสุขความสงบอยู่ในจิตใจของมวลมนุษยชาติแต่ละคนนี่ละ

 

จอมแก่น...แล้วจะทำให้คนเรามีสันติภาพได้อย่างไรละ

 

แสนซน...ผมว่าในโลกมนุษย์นี้ทุกคนมีศาสนาที่ตนเองนับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วคือเรา ๆ ท่าน ๆ ก็นับถือกันมานาน  ถึงแม้บางคนจะว่าไม่มีศาสนาก็ตามแต่เถอะ  ศาสนาก็ยังคงมีอยู่ดีนั้นละ  และการที่โลกจะมีสันติภาพได้ก็เพราะคนเราเอาหลักคำสอนในศาสนามายึดถือและปฏิบัติ  สำหรับผมเองนับถือศาสนาพุทธ  ผมก็เอาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับสันติภาพมาศึกษาและปฏิบัติตาม

 

จอมแก่น...แล้วในหลักพุทธธรรมมีกล่าวไว้อย่างไรบ้างละพอที่จะนำหลักพุทธธรรมมาศึกษาและปฏิบัติตามได้บ้าง

แสนซน...มีเยอะมากเอาไว้คุยกันต่อไปนะ  บ๊าย  บาย...