เมื่อใช้เตาอบแล้ว หยดแอมโมเนียสัก 2-3 หยด ขณะที่เตาอบยังร้อนอยู่ทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอีกครั้งหนึ่ง จะไม่มีกลิ่นเหลืออยู่เลย