สวัสดีครับ วันนี้จะมาคุยเรื่องการรดน้ำเห็ดกันนะครับ การรดน้ำเห็ดแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยนะครับ เพราะว่าเห็ดแต่ละชนิดมีการดูดซึมไม่เท่ากันครับ ที่บอกกันว่าต้องไม่ให้เข้าก้อนเห็ดโดดเด็ดขาย และมีอีกมากมายที่พูดกัน ผมจะยกตัวอย่างเห็ดแต่ละชนิดให้ดูนะครับ

1.เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่สามาตรดูดความชื่นได้ดีมากเลยนะครับ เริ่มตังแต่เราเปิดจุกเลยนะครับ เราจะต้องรอจนกว่าเห็ดชุดแลกจะแทงออกมาถึงจะรดน้ำนะครับหากว่าเรามีเห็ดอยู่ 2000 ก้อน แต่เห็ดแทงจุกออกมาประมาณ 1000 ก้อน หรือมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับ อย่าให้น้ำนะครับ เพราะน้ำจะไปทำรายรากหรือเส้นใยในการที่จะทำให้เห็ดแทงดอกครับ แต่เราจะต้องให้ความชื่นในโรงเรือนให้มากๆ ประมาณ 85-90 % เลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องรดที่ถุงเห็ดนะครับ แต่ถ้าหากว่าเห็ดแทงออกมาประมาณ 1500 ก้อนหรือมากกว่าก็กระแทกน้ำไปเลยครับ แต่ตามความเป็นจริงแล้วที่ผมทำอยู่นะครับ โรงเห็ดนางฟ้า เห็ดชุดแลกและชุด2 ผมไม่รดน้ำเลย แต่จะให้ความชื่น 85-90% ประมาณ 6-7 ชั้วโมงในแต่ละวัน หลังจากเห็ดออกดอกแล้ว ให้ความชื่น 70-80% ครับ ปรมาณ 3 วัน วันที่4-6 กดน้ำ 3 วัน  จากน้ำให้ความชื้น 70-80% ปรมาณ 2 วัน เห็ดก็จะทะยอยออกดอกมาเองครับ และจะพร้อมกันด้วยนะครับ จากนั้นก็ให้ความชื่น 85-90% ต่อไปครับ ทดลองดูได้ครับ ได้ผลจริง พอเห็ดชุดที่ 3 ให้ความชื้อต่อเนื้องครับประมาณ 70-80% จะรดให้โดนถุงก็ได้ครับ หากทำแบบนี้แล้ว รับประกันครับ เห็ดไม่มีเสีย ไม่มีราสีส้มสีดำ ให้กวนใจ และพวกแมลงก็ ไม่ไปทำให้หน้าเห็ดเสีย ในชุดที่ 1-2 ด้วยครับ เพราะชุดที่1-2เป็นที่สำคัญมากครับ เพราะคือ ทุนและกำไรเลยก็ว่าได้ หากทำชุด 1-2 ออกมาไม่ดีแล้วเป็นอันว่าจบ ครับ 

หากมีอะไรสงสัยก็ถาม ได้นะครับไม่ว่ากัน ผมจะบอกในสิ่งที่ผมทำแล้วดี เพราะผม ทดลองมามากต่อมากแล้ว ตั้งแต่สมัย พ่อ ของผม มากกว่า 30 ปีแล้วครับ