บทบาทของ “ผู้นำ” ในการจัดการความรู้

JJ
ba คือ อะไร

  บทความนี้ท่านอาจารย์ หมอ วิจารณ์ ลงใน blog ให้ไปอ่านศึกษา ผมอ่านแล้วเกิดความคิดว่าน่าจะเผยแพร่ โดยเฉพาะ เรื่อง "ba" ที่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจครับ เพราะจะเป็น เวที ให้เรา ได้ "ลปรร" ได้ หลายรูป แบบ และ ผู้นำจะได้ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรมของหน่วยงานของเจ้าของครับ

บทบาทของ ผู้นำในการจัดการความรู้

เนื่องจาก สินทรัพย์ทางความรู้ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรในการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ดังนั้น ภาวะผู้นำจึงนับว่ามีความจำเป็นในการสนับสนุนการจัดการความรู้หรือกระบวนการสร้างความรู้

  บทบาทแรก ที่ผู้นำควรทำคือการสร้างวิสัยทัศน์ทางความรู้ (knowledge vision) เช่น การแจ้งให้มีมงานได้ทราบถึงทิศทางที่องค์กรมุ่งไป

  บทบาทที่สองคือพัฒนาและกำหนดแนวทางของสินทรัพย์ทางความรู้ขึ้นมาใหม่ เช่น ทำให้ทีมงานตระหนักถึงสินทรัพย์ทางความรู้ที่มีอยู่และควรจะสร้างสินทรัพย์ประเภทใดขึ้นมา

  บทบาทที่สาม เกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาไว้

  บทบาทที่สี่ คือการกระตุ้นให้เกิด ba

   (ba คือสถานที่ที่ผู้คนร่วมแบ่งปันความรู้ที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยมุ่งเน้นในการแสดงความคิดเห็น หรือ มุมมองที่แตกต่างหลากหลายเพราะผู้ร่วมแบ่งปันความรู้แต่ละคนมีประสบการณ์และความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคน เมื่อแต่ละคนได้ร่วมแบ่งปันความรู้ร่วมกันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวพวกเขาเอง ตัวของผู้ร่วมแบ่งปันและทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา

   ba สามารถอยู่ในแบบรูปธรรมเช่น สำนักงานหรือสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ หรือ

  ba อาจจะออกมาในรูปแบบการแลกเปลี่ยนโดยผ่านทางข้อความอีเมลล์ การประชุมทางไกล หรือการสร้างโฮมเพจ ส่วนตัวเพื่อพนักงานทุกคนในบริษัท นอกจากนั้น

  ba ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ เช่น ประสบการณ์ ความคิดและแบบอย่างแลกเปลี่ยน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ

  ba ให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ โดยการจัดหาสภาวะหรือเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้รู้)

  บทบาทที่ห้า คือการเป็นผู้นำในกระบวนการตัวแบบ SECI เช่นจัดการในเรื่องการสร้างความรู้และแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ได้รับการสร้างขึ้นมา

 ด้วยความเคารพครับ

  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#ลปรร

หมายเลขบันทึก: 4698, เขียน: 29 Sep 2005 @ 20:20 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

พิเชฐ บัญญัติ
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ที่สรุปมาให้อีกครั้ง ผมเข้าเอกสารตามที่อาจารย์วิจารณ์บอกไม่ได้ แต่ก็อ่านจากของอาจารย์จิตเจริญก็getครับ
JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.พิเชษฐ์ ที่นับถือ

  ผมได้เข้าเยี่ยมใน blog ท่าน เป็นประจำ และ ได้สมัครเป็นสมาชิกท่านเรียบร้อยแล้วครับ

  ผมประทับใจเรื่องเล่าที่ท่านเน้นให้แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ท่านเน้นให้ทำกิจกรรม 5 ส ซึ่งผมว่า เป็นเรื่องที่ผู้นำต้องมุ่งมั่น และ มองให้ทะลุถึงเป้าหมายของการทำ ไม่ใช่ทำไปตามกระแส ผมเองพยายามอ่านบทความที่มีใน www เห็นได้ว่าท่านอาจารย์มีความมุ่งมั่นมากครับ

  ผมมีความเห็นว่าถ้ามีผ้นำอย่างท่านคุณหมอติ่ง (ขออนุญาติ เรียกชื่อเล่นท่าน) จะเป็นอะไรที่ทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมงานดีมากๆเลยครับ

 ผู้นำที่ดีอย่างคุณหมอติ่ง ต้องมี "ใจรัก ทักษะ(การเป็นผู้นำ) ความพร้อม(ที่จะเป็นผู้ให้).

  ด้วยความระลึกถึง

   JJ 

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.99.174
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ผมเองก็ติดตามอ่านบันทึกของอาจารย์ประจำเช่นกันครับ มีหลายเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เรื่องบทบาทของผู้นำในการจัดการความรู้และ ba ดิฉันไม่ได้เข้าร่วมการอบรม KM ทั้งหมดเข้ามาศึกษาแบบการศึกษาอิสระ สนใจเทคโนโลยีกระบวนการของ blog เลยล้ำเส้นเข้ามาใน KM แต่นับว่ามีคุณค่าอนันต์ในการเข้ามาศึกษา ไม่ถือว่าล้ำเส้น แต่นับว่าโชคดีเชียวค่ะ ขอบคุณค่ะ อยากให้ครูสอนเรื่องปลาทู แบบดิฉันนี่จะเป็นส่วนไหนของปลาทูคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หมอ

เรียนเชิญที่ ... เราชาวโกทูโน..มาทำอะไร..สนุกๆในวันตรุษจีนกันนะ