การจัดการฐานข้อมูล

“ ฐานข้อมูล ” (database) หมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศหรือข้อมูลของเรื่องต่างๆ ไว้ในรูปแบบที่จะเรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม อาจเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล จนทำให้ข้อมูลมีความขัดแย้งกันเอง จึงได้มีการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลแทนเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล 1. ความหมายของฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ” (database) หมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศหรือข้อมูลของเรื่องต่างๆ ไว้ในรูปแบบที่จะเรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547, หน้า 226) ยังได้สรุปความหมายของฐานข้อมูล ว่าคือ กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในบริษัทแห่งหนึ่งอาจประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งแต่ละแฟ้มต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลแผนกในบริษัท แฟ้มข้อมูลขายสินค้า และแฟ้มข้อมูลสินค้า เป็นต้นสรุปได้ว่า ฐานข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการจะจัดเก็บ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อสะดวกในใช้งาน ระบบการจัดการฐานข้อมูล” (Data Base Management System: DBMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย นอกจากนี้ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2546, หน้า 29) ยังได้สรุปความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล ว่าคือ โปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ต่างๆ ในการจัดการกับข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ทำงานกับข้อมูล โดยมักจะใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพื่อให้สามารถกำหนดการสร้าง การเรียกดู การบำรุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นการป้องกันความปลอดภัยในฐานข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้ นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายสรุปได้ว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล กำหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับกำหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกไข่ย้อย

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 46938, เขียน: 28 Aug 2006 @ 20:22 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้ดีครับ
  • เป็นบันทึกที่ได้ประโยชน์มากครับ
  • ถ้ามีสิ่งดี ๆ ก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มใน G2K บ่อย ๆ นะครับ
  • ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  • ป.ล. ชื่อเพราะมาก ๆ ครับ คิดถึงหนังเรื่องเพื่อนสนิทเลย
  • ขอพลังความรู้จงสถิตกับท่านไข่ย้อยตลอดไปครับ

มีประโยชน์มากครับ

Gimji
IP: xxx.156.25.207
เขียนเมื่อ 
ก็เคนะ แต่ควรจะสรุปให้สั้นกว่านี้นะ แค่นี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะ ไข่ย้อยมีไรให้รับใช้บอกนะ
ญี่ปุ่นเพื่อนเต้
IP: xxx.57.184.19
เขียนเมื่อ 
เพื่อนผมครับ เพื่อนผม เก่งอ่ะครับ เพื่อนใครก้อไม่รู้ ก้อเค้าทำออกมาได้ดีนะครับ เนื้อหาก้อโอ แล้วอีกอย่างถ้าพัฒนาฝีมือดีๆก้อเปงเวปมาสเตอร์ได้ครับ ขอคอนเฟิร์ม เพื่อนผมๆ อิอิอิ แต่ที่ต้องปรับปรุงนิดหน่อยคือ ทำให้มันดูน่าสนใจมากก่านี้หน่อยนึงนะ เพิ่มสีสัน ลายละเอียด ให้ดูน่าดึงดูดใจหน่อยนะ ก้อดีละที่ทำได้ขนาดนี้ ถือว่าโอละ อิอิอิ เพื่อนผมๆ
เขียนเมื่อ 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนอีกแล้วคะเต้ ...

เป็นข้อมูลที่ดีคับ  ได้ความรู้ด้วย  อยากให้มีอีกนะ  ขอบคุณคับสำหรับข้อมูลที่ดี  ให้ไข่ย้อยสู้ๆละกานนะ

เขียนเมื่อ 

ดีครับทำให้เรามีความรู้และสามารถนำเนื้อหาที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และนำไปเรียนด้วย

...............ครับ.................