CoPs "วิจัย"เสนอผลงานวิจัยกันที่สตรีนนทบุรี

จะจัด "ตลาดนัดวิจัย"กัน ตามที่กำหนดไว้แล้วคือวันที่ 21 กันยายน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี
        วันนี้ได้รับเชิญไปฟังและวิพากษ์ผลงานวิจัยของครู 9 โรงเรียน ใน CoPs วิจัย ที่มาเสนอผลงานวิจัยกันที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประมาณ 20 กว่าคน ทั้งวัน
        มีงานวิจัยหลายเรื่องที่สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เช่น การประยุกต์กิจกรรม Walk Rally มาสอนวิชาคณิตศาสตร์  การทำ CAI ช่วยสอนวิชาดนตรี  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมต่างๆ   การบูรณาการทฤษฎีต่างๆมาพัฒนากิจกรรมโครงงาน ฯลฯ
        ข้อสังเกต งานวิจัยหลายเรื่องผู้วิจัยยังขาดความมั่นใจในองค์ความรู้ที่จะทำการวิจัย อาจจะศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย หรือยึดแบบอย่างงานวิจัยของคนใดคนหนึ่งแล้วทำตามแบบกัน  ยังยึดติดรูปแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง  เช่น มีนักเรียนที่สอนเพียงไม่กี่คน แทนที่จะใช้เป็นประชากรในการวิจัย  แต่กลับใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้สถิติค่าเฉลี่ย จะได้นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ t-test เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องทั้งระบบ ขาดความรอบคอบในการควบคุมตัวแปร ฯลฯ
        อย่างไรก็ตามการได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกัลยาณมิตรในทุกซอกทุกมุม เป็นบรรยากาศของการใช้กระบวนการ KM ที่เป็นธรรมชาติดี  คนเสนออาจมีความเครียดนิดๆ  แต่เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นทำให้เกิดแนวคิดและอยากได้ความคิดเห็นจากผู้ฟังมากขึ้นๆโดยเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ดูจากผู้เสนอคนหลังๆมีความกระหายอยากได้ข้อคิดเห็นจากสมาชิกอย่างมาก
        ในตอนท้ายเราได้วางแผนที่จะจัด "ตลาดนัดวิจัย" กันตามที่กำหนดไว้แล้วคือ วันที่ 21 กันยายน ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี   จะเชิญชวนผู้มีเอกสารผลงานการวิจัยมานำเสนอกันทั้งจังหวัด  พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานวิจัยมานำเสนอในห้องประชุม 2 ห้อง (แยกประถม-มัธยม) และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อคิดเห็น
        ก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจมาร่วมงานนี้นะครั
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยและพัฒนา#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 46913, เขียน: 28 Aug 2006 @ 17:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)