การเข้า (จาก  Unix)

>mysql --user=root --password=?;

 

อื่นๆ (เดี๋ยวมาเพิ่มอีก)

 

Ref : http://www.pantz.org/database/mysql/mysqlcommands.shtml