การสอนอนุบาลโดยใช้สื่อใกล้ตัว

  ติดต่อ

  โดย ลออ ชุติกร  
                 http://gotoknow.org/file/adekdee/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A204.jpg
               สื่อมีความสำคัญสำหรับการสอนอนุบาลมาก เพราะเด็กยังไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ การใช้สื่อจะช่วยให้เด็กมองเห็นภาพ สร้างเสริมจินตนาการแบบรูปธรรมที่เห็นชัดเจน สื่อมีหลายชนิด แต่สื่อที่มีประสิทธิภาพใกล้ตัวและหาง่าย คือ นิ้วมือของครู และเศษวัสดุเหลือใช้นั่นเอง
              สื่อสำหรับเด็กอนุบาลเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก สื่อต้องเป็นรูปธรรม ในที่นี้จะกล่าวถึงสื่อประเภทใกล้ตัว
สื่อที่ติดตัวมากับตัวครู
              สื่อที่ติดตัวมากับครูคือนิ้วมือ ครูสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ประกอบการเล่น ประกอบการร้องเพลง ได้อย่างสนุกสนาน ขึ้นอยู่กับครูจะนำมาใช้ในรูปแบบใด นิ้วมือสามารถนำมาใช้เป็สื่อประกอบการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ให้แก่เด็กได้ดี โดยเฉพาะในด้านภาษาเพราะในการเล่นนิ้วมือส่วนใหญ่ใช้ประกอบกับการพูด คำคล้องจอง ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของการเล่นสมมุติ การเล่านิทาน ฯลฯ
การใช้นิ้วมือเป็นสื่อประกอบการสอนคำคล้องจอง
                เช่น การสอนคำคล้องจองโดยใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว ทำท่าเดินตามคำคล้องจอง ต่อไปนี้
                   ปิ๊ดปี้ปิ๊ด ทหารเดินหน้า ก้าวขาทีละนิด
                    ปิ๊ดปี้ปิ๊ด ทหารเดินตรง ถอยลงทีละนิด
  http://gotoknow.org/file/adekdee/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A205.jpg

 

อ้างอิง
วารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 3.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 46899, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษาปฐมวัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

วัฒนา
IP: xxx.128.112.126
เขียนเมื่อ 
ถ้ามีงบประมาณและเวลาก็คงดี
นางนีรมิตร ชัยมงคล
IP: xxx.147.38.105
เขียนเมื่อ 

สื่อและนวัตกรรมในท้องถิ่นอีสาน

วิลาสินี
IP: xxx.26.86.63
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนรูกับนวตกรรมที่ส่งเสริมด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย