การจัดการเรียนการนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ

  ติดต่อ

  เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ทฤษฎีแรงจูงใจ  

จากการที่ได้รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ให้แก่นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 สาขาบัญชี พบว่า นักศึกษาจำนวน 22 คน มีอายุเฉลี่ย 28 ปี อายุมากที่สุดคือ 44 ปี แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ในการเข้ามาเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายมีการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งในเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจที่มีผลอย่างสำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนในภาคปกติ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมย่อมชนะอธรรม

หมายเลขบันทึก: 46896, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-02 13:56:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครู#วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม#คณะพื้นฐาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

คงจะเป็นการดีถ้าสามารถจัดให้นักศึกษาเทียบโอนได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดให้นักศึกษาภาคปกติฟังบ้าง เผื่อว่าจะได้มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น