• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การจัดการเรียนการนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ

  เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ทฤษฎีแรงจูงใจ  

จากการที่ได้รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ให้แก่นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 สาขาบัญชี พบว่า นักศึกษาจำนวน 22 คน มีอายุเฉลี่ย 28 ปี อายุมากที่สุดคือ 44 ปี แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ในการเข้ามาเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายมีการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งในเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจที่มีผลอย่างสำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนในภาคปกติ ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 46896
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

คงจะเป็นการดีถ้าสามารถจัดให้นักศึกษาเทียบโอนได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดให้นักศึกษาภาคปกติฟังบ้าง เผื่อว่าจะได้มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น